CompTIA je udruženje koje unapređuje zajedničke interese IT profesionalaca i kompanija uključujući proizvođače, distributere, prodavače i edukacijske ustanove. CompTIA je međunarodno prepoznata kao vodeći ponuđač IT certifikacije nezavisne od proizvođača. CompTIA certifikacije identificiraju IT profesionalce koji posjeduju sposobnosti u različitim IT područjima.

Mnoge kompanije uključujući Microsoft, Hewlett-Packard, Lenovo, Cisco, Novell kao i telekom kompanije preporučaju ili zahtijevaju da stručnjaci zaposleni kod njihovih partnera koji nude proizvode ili pružaju usluge posjeduju CompTIA kompetencije i certifikaciju.

Algebra trenutno nudi edukaciju za sljedeće CompTIA certifikacije:

Security+