Sustav za digitalno učenje sastoji se od tri osnovna elementa:

VLE (Virtual Learning Environment)

VLE – virtualna okolina za učenje – je komplet standardiziranih komponenti za učenje, dizajniranih tako da povežu učenje sa postojećim informatičkim sustavom unutar organizacije ili putem web portala za učenje. Često se naziva i LMS – learning management system ili sustav za upravljanje učenjem. Svrha mu je da poduzeću u kratkom vremenskom roku pruži centralizirano okruženje učenja putem računala koje ne ovisi o geografskom razmještaju zaposlenika, njihovom predznanju, ulogama u poduzeću… Softver koji čini osnovu VLE-a upravlja svim elementima nastave evidentira sve parametre potrebne za praćenje procesa. Na temelju tih parametara moguće je u svakom trenutku pratiti napredak pojedinog zaposlenika ili grupe, te na kraju edukacijskog procesa pouzdano mjeriti i analizirati učinak.

U svijetu rapidno raste broj VLE rješenja koji se po kvaliteti i mogućnostima znatno razlikuju. Algebra na svojoj infrastrukturi primjenjuje prilagođeni sustav otvorenog koda Moodle. Parametri odabira ovog rješenja temelje se na skalabilnosti, fleksibilnosti, provjerenosti na velikom broju korisnika i podržavanju svih standarda digitalnog učenja.

Polaznik sustavu pristupa sa svojeg računala i uključuje se u proces nastave u vrijeme kada to njemu najviše odgovara. Prema programu nastave odabire modul za učenje i pristupa nastavi (lekciji). Proces je kontroliran i praćen od strane VLE-a. Evidentira se vrijeme pristupa modulu, uspješnost nastavnih koraka, provedeno vrijeme, završni rezultati. Podaci se pohranjuju u bazu podataka i dostupni su za analizu i prezentaciju različitim korisnicima (voditelj projekta, mentor nastave, management…). Sustav prati sve polaznike unutar predviđenog vremena, omogućava komunikaciju po sistemima: one to one, one to all, all to all, pruža uvid u podatke prijašnjih nastava i iskustva polaznika iz drugih skupina.

Digitalni sadržaj (Content)

Digitalni sadržaj je ključni dio procesa učenja. Algebrin model pruža multimedijalno iskustvo učenja služeći se slikom, zvukom(glasom) i animacijom.
Moduli za učenje nisu statički već su inteligentno vođeni auditivno i vizualno. Svakom modulu se pristupa onoliko puta koliko je potrebno da konačan rezultat bude zadovoljavajući.

Više o sadržajima i pristupu izradi možete pronaći u nastavku, pod poglavljem “Obrazovni sadržaj”.

Suradnja (Collaboration)

Komunikacija unutar sustava je višedimenzionalna. Primarni cilj komunikacije jest suradnja (collaboration) polaznika i mentora nastave, te polaznika međusobno. Kako su ove dvije metode usmjerene ka istom cilju, postiže se sklad procesa komunikacije. Suradnja omogućuje nadzor sustava i pospješuje učenje, jer udaljene stanice za učenje (računalo i polaznik) povezuje u zajednicu okupljenu s istim ciljem. Na taj način rezultati pojedinca su bolji jer postoji benchmark koji stimulira/motivira polaznike da postignu veći individualni uspjeh. Razmjena iskustava i savjeta je od neprocjenjive važnosti. Alati suradnje jesu e-mail, forum (pitanja/odgovori/komentari), chat (direktna diskusija) i razne druge aktivnosti.