Multimedijski sustav za potporu nastavi

Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija obavlja i niz zadaća vezanih za osposobljavanje kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita. Usporedo s tim zadaćama HAK već godinama priprema i izrađuje nastavne materijale, priručnike, nastavne programe, programe vozačkih ispita i ostale materijale koje kandidati za vozače i autoškole u procesu osposobljavanja uspješno koriste.

Danas se HAK sukladno novim propisima želi još snažnije uključiti u izgradnju kvalitetnog sustava osposobljavanja vozača unutar sustava autoškola u Republici Hrvatskoj uvođenjem novih tehnologija i modernizacijom nastavnog procesa u cjelini.

Razvoj sustava

Pretpostavke za primjenu sveobuhvatnih edukacijskih rješenja zasnovanih na informatičkoj tehnologiji postavljene su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Programski paket HAK Multimedija 2.0 je nastao na temelju dugogodišnjeg iskustva i predstavlja multimedijski materijal koji svojim sadržajem u potpunosti prati propisani program osposobljavanja kandidata za vozače unutar predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

HAK02

Budući HAK prepoznaje kako je strateška inicijativa uspješnih autoškola usmjerena prema učinkovitoj, zanimljivoj i cjelovitoj edukaciji kandidata, pripremili smo sustav za potporu nastavi koji će autoškolama omogućiti kvalitetniji proces osposobljavanja kandidata za vozače, zadržavanje konkurentskih prednosti te zauzimanje što boljih tržišnih pozicija. HAK multimedija 2.0 je cjelovit multimedijski sustav, čiji interaktivni nastavni materijal nadopunjuje nastavni proces, unosi u njega dodatnu kvalitetu i sadržaje. Sustav omogućuje učinkovitu nastavu, a uz podršku Hrvatskog autokluba, ažuriranje i praćenje svih promjena sadržaja proizašlih iz izmjena propisa. Za sve ugovorne korisnike usluga održavanja postaje naša obveza.

Izborom ovog sustava autoškola brigu oko stalnog usavršavanja procesa nastave prepušta HAK-u čiji tim stručnjaka ima zadaću konstantnog dopunjavanja i unaprjeđenja edukacijskog sadržaj s novim animacijama, video snimkama, fotografijama i prikazima situacija, istodobno implementirajući najnovija tehnička dostignuća.

Upravo ova stalna tehnička potpora oko provođenja nastavnog procesa omogućit će predavačima u autoškolama da budu uvijek u toku sa svim aktualnostima, da skrate vrijeme pripreme za predavanja te da izvode nastavu na visokoj metodičko – didaktičkoj razini uz upotrebu vrhunske tehnologije. S druge strane kandidati koji će slušati nastavu u čijoj provedbi se koristi sustav HAK multimedija 2.0 moći će aktivno sudjelovati, stjecati više stvarnih i konkretnih znanja te na taj način uspješno završiti proces osposobljavanja i kvalitetnije se pripremiti za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu. Ovaj sustav je kompatibilan sa stručnom literaturom koju koriste kandidati za vozače za osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita. Za očekivati je kako će se uskoro upotrebom informatičke tehnologije modernizirati i postupak provedbe vozačkog ispita iz teorijskog dijela (polaganje testa putem računala), te će tada, zbog kompatibilnosti upotreba sustava, HAK multimedija 2.0 dodatno dobiti na vrijednosti.

Sadržaj sustava HAK multimedija 2.0

Programski paket HAK multimedija predstavlja multimedijski sadržaj za potporu nastavnom procesu u autoškolama. On osigurava pretpostavke za problemsku nastavu, kvalitetu metodičko-didaktičkog oblikovanja, cjelovitost, dinamičnost i sistematičnost, a upotrebom više medija za prijenos informacija, interakcija između nastavnog sadržaja i kandidata postaje još kvalitetnija. Nastavni sadržaj izrađen je s ciljem kako bismo autoškolama olakšali da unutar procesa osposobljavanja kandidata za vozače stalno promiču pozitivne stavove i navike u svakodnevnom ponašanju, odgovornost sudionika u prometu, defenzivnu i sigurnu vožnju te korektan odnos i toleranciju prema drugim sudionicima. Osim standardnih teorijskih sadržaja koje kandidati moraju naučiti, HAK multimedija sastoji se od multimedijskih primjera i simulacija koji prikazuju stvarne i realne situacije u kojima se kandidati mogu naći te ih upozorava na potencijalne opasnosti koje u prometu nastaju zbog precjenjivanja vlastitih sposobnosti, neprilagođene brzine, nepoštivanja prometnih pravila i prometnih znakova.

HAK multimedija 2.0 sustav temelji se na propisanom planu i programu osposobljavanja kandidata za vozače i omogućava sistematizirani pregled cjelokupnog nastavnog sadržaja sa sljedećim elementima:

1. Prikaz nastavnih cjelina, tema i jedinica sa znanjima koja je potrebno usvojiti i odgojnim ciljevima.

HAK05

2. Prezentacija svake nastavne jedinice upotrebom fotografija, filmova, animacija, prometnih znakova, izvadaka iz zakona.

HAK06

3. Problemski pristup – realizacija nastavnih jedinica kroz problemsku nastavu.

HAK07

4. Prikaz definicija propisa, pojmova, pravila, sigurnosnih pravila, prometnih znakova i sl.

HAK08

5. Trodimenzionalne animacije situacija u prometu prikazane iz perspektive vozača ili ptičje perspektive (primjerice: prikazi raskrižja s pravilima propuštanja itd.).

HAK09

6. Filmove stvarnih prometnih situacija.
7. Fotografije stvarnih prometnih situacija s naglaskom na potencijalne opasnosti i moguće posljedice nepridržavanja prometnih propisa i pravila.
8. Primjere iz aktualne zakonske regulative vezane uz sigurnost u prometu.
9. Mogućnost dodavanja vlastitih fotografija i video filmova kroz HAK Client Manager.
10. Mogućnost dodavanja vlastite reklamne trake kroz HAK Client Manager.

HAK10
Navedeni materijali su na vrlo jednostavan način dostupni predavaču i omogućuju lakšu i kvalitetniju realizaciju nastave, a kandidate za vozače će motivirati i zainteresirati za aktivno sudjelovanje u nastavi i stjecanje znanja.

Hrvatski autoklub je aktivni član međunarodne asocijacije CIECA, koja okuplja organizacije koje se bave provedbom vozačkih ispita u više od trideset zemalja svijeta. Članstvom u CIECA HAK stječe izravni uvid u načine provođenja vozačkih ispita u pojedinim zemljama, ali i uvid u kriterije i standarde koji će se primjenjivati pri izdavanju buduće jedinstvene vozačke dozvole Europske Unije. U razvoj sustava HAK multimedija 2.0 ugradili smo pored vlastitog znanja i iskustva i preporuke CIECA-e, zahtjeve i standarde direktiva Europske Unije što dodatno dokazuje da smo se vodili najvišim prihvaćenim europskim standardima.

Sustav HAK multimedija 2.0 omogućuje učinkovitije i kvalitetnije izvođenje nastave koristeći mnoštvo prezentacija, video zapisa, slika, 3D animacija i drugo, koje će predavaču u Vašoj autoškoli olakšati sistematizaciju i održavanje nastave, dok će kandidatima za vozače omogućiti da se brže i učinkovitije pripremaju za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu ali i za ispite. Na ovaj način dodatno se izgrađuje image Vaše autoškole i predavača kroz stalnu nenametljivu promociju prema kandidatima tijekom realizacije nastave.

Proširivanje funkcionalnosti sustava

Sustav HAK multimedija 2.0 isporučuje se na CD/DVD mediju, a za njegovu uspješnu primjenu potrebno je:

HAK11

  • PC računalo sa CD/DVD uređajem, zvučnom karticom i zvučnicima,
  • Instaliran operativni sustav MS Windows 2000 ili noviji,
  • Oprema za prezentaciju (LCD projektor minimalne rezolucije 800×600 ili TV ili monitor i dr.).

Kako biste unaprijedili Vaše poslovne rezultate i povećali zadovoljstvo svojih klijenata te osigurali da se u nastavi konstantno prate najnovija zakonska i tehnološka rješenja izaberite HAK multimedija, verzije 2.0. Ovaj sustav razvijen od strane tima vodećih profesionalaca, a pružat će Vam dugoročnu konkurentsku prednost, jer se HAK ugovorom za održavanje obvezuje sustav unaprjeđivati i nadopunjavati.

NAPOMENA: HAK multimedija zaštićen je od nelegalnog umnožavanja i moguće ga je instalirati samo na jedno računalo.

Recenzije

Programski paket HAK multimedija 2.0 stručno recenzirali i ocijenili visokim ocjenama recenzenti:

  • sc. Milan Matijević
  • dr. sc. Zvonko Kavran
  • Ante Šimunović, prof.
  • Boris Orlović, dipl. kriminalist

HAK multimedija 2.0 službeno je odobren softver za potporu nastavi osposobljavanja vozača u Republici Hrvatskoj.

 

Za sve komentare, kritike i prijedloge šaljite nam na mail multimedija@hak.hr .