myQtest

myQtest04Znanje kao dio ljudskih resursa poduzeća dinamička je kategorija. Zahtijevana razina znanja neprekidno raste, a edukacija zaposlenih bitna je za dostizanje te razine. Kako kvalitetno mjeriti udaljenost između željenog i trenutnog?

Kvalitetna provjera znanja važan je segment u procesu upravljanja ljudskim resursima, bilo da se radi o ulaznom testiranju kandidata za posao ili provjeri razine znanja već zaposlenih. Rezultati testiranja temelj su odlučivanja menadžmenta i pomažu proces postavljanja “pravog čovjeka na pravo mjesto”.

 

PDF download myQtest brošura

Što je myQtest?

myQtest je kompleksni ispitni sustav kojeg je moguće koristiti kao samostalnu platformu ili kao komponentu integriranu u neki drugi sustav – npr. sustav za e-učenje (LMS), sustav za upravljanje ljudskim resursima (HR) ili sustav za upravljanje znanjem (knowledge management). Uspostavljanjem kompletne edukacijske vertikale na lokalnoj mreži ili putem Interneta, postižu se značajne uštede u edukacijskim investicijama. MyQtest sustav omogućava administraciju kompletnog ispitnog procesa – od kreiranja svakog pojedinog pitanja, ispita, kao i bodovanje pojedinih kandidata ili grupa kandidata, upravljanje rezultatima, izvještajima, kandidatima i ispitivačima.

Kao i u e-učenjeu, myQtest nije ograničen tradicionalnim vremenskim i geografskim barijerama jer se proces odvija putem lokalne računalne mreže ili Interneta. Iako je primarno namijenjen u svrhu ispitnog sustava za provjeru znanja, fleksibilnost i jednostavna administracija omogućavaju mu primjenu i u svrhu anketnog sustava, sustava za ispitivanje javnog mišljenja, analitičkog sustava te kao pomoć menadžerima u donošenju strateških odluka.

Zašto myQtest?

  • Provjera znanja bilo kada, bilo gdje – dovoljno je računalo i priključak na Internet ili računalnu mrežu
  • Fleksibilno upravljanje bazom pitanja (kreiranje, uređivanje, skaliranje)
  • Fleksibilno upravljanje bazom korisnika (definiranje grupa, podgrupa)
  • Korištenje ‘rich media’ tehnologije – dinamička pitanja koja simuliraju stvarne situacije ili rad na pravim softverskim alatima.
  • Opširna statistika cijelog sustava, mogućnost dugoročne pohrane podataka
  • Sustav je kompatibilan sa standardnim LMS sustavima odnosno e-learning rješenjima.

Posebnu pažnju prilikom izrade sustava postavili smo na slijedeće zahtjeve:

Infrastruktura koju sustav zahtjeva od klijentskog računala treba biti što jednostavnija.
Rješenje: Klijent treba imati instaliran MS Windows operativni sustav, Macromedia Flash Player i Internet preglednik MS Internet Explorer

Brzina Internet veze za koju sustav treba biti optimiran je 50 kbps
Rješenje: Sustav je optimiran za Internet konekciju brzine 50 kbps

Robusnost sustava mora biti na visokoj razini.
Rješenje: Robusnost je ostvarena na razini pojedinog pitanja – ukoliko dođe do pada klijenta, servera ili konekcije korisnik može naknadno nastaviti prekinuti ispit bez gubitka podataka o dotad odgovorenim pitanjima, proteklom vremenu i mjestu gdje se ispit nastavlja.

Potrebno je osigurati mogućnost korištenja različitih vrsta pitanja
Rješenje: sustav podržava nekoliko vrsta pitanja: od pitanja s ponuđenim tekstualnim odgovorima, preko pitanja s ponuđenim slikovnim odgovorima, pitanja koja zahtijevaju upis teksta do interaktivnih pitanja koja simuliraju rad na pravoj aplikaciji ili zahtijevaju od klijenta da unutar sučelja pitanja izvede pojedine akcije…

Potrebno je osigurati mogućnost korištenja sustava bilo kao samostalne aplikacije, bilo kao dijela unutar sučelja LMS-a.
Rješenje: Zahtjev je ostvaren zbog korištenja SCORM standarda za izmjenu informacija između myQtest-a i LMS sustava.

Potrebno je osigurati siguran prijenos podataka između klijenta i servera
Rješenje: Za prijenos pitanja može se koristiti sigurna – SSL konekcija

Prikazani zahtjevi i njihova rješenja potvrda su da su prilikom razvoja sustava ozbiljno razmotreni brojni aspekti rada sustava što osigurava njegovu stabilnost, robusnost i kompatibilnost sa aktualnim standardima izmjene informacija. Također, prilikom razvoja myQtest-a uvažene su brojne preporuke ECDL normi za ispitne sustav.

Tehnička rješenja

Unutar sustava ostvarena su brojna sigurnosna tehnička rješenja koja doprinose stabilnosti sustava kao i sigurnosti korisnika a korištenjem SSL Internet komunikacije osigurana je privatnost i sigurnost podataka u najvećoj mogućoj mjeri.

Pored navedenog, sustav svojim načinom rada i optimizacijom baze podataka koju koristi osigurava veliku razinu robusnosti u slučaju kako pada klijentskog tako i pada serverskog računala. U slučaju pada računala klijenti ponovnim ‘logiranjem’ nastavljaju prekinuti ispit tako da se: – pamti preostalo vrijeme do kraja ispita (vrijeme u trenutku pada) – pamte svi odgovori na pitanja odgovorena do pada sustava

Na navedeni način čak i u slučaju kompletnog pada sustava nakon njegovog ponovnog uključenje svi klijenti mogu nastaviti prekinuti ispit kao da do pada nije niti došlo.

Serverska aplikacija

Serverski sustav osnova je aplikacije. On je zadužen za generiranje pitanja, vođenje evidencije o polaznicima, vođenja naplate, administriranje korisnika, definiranje pitanja, davanje izvještaja o uspjehu korisnika…

Navedeni sustav razvijen je u Microsoft ASP.NET okružju što omogućuje vrlo složenu funkcionalnost sustava, laku nadogradivost i maksimalnu brzinu rada. Aplikacija je vezana na bazu podataka MS SQL Server koja služi za pohranu svih podataka potrebnih za rad sustava, podataka o korisnicima, rezultatima ispita, naplati…

Ova aplikacija također osigurava mogućnost izmjene podataka s LMS-om na jedan od načina koji će biti opisani u nastavku. Serverska aplikacija omogućuje razmjenu i obradu informacija kroz ostvarene web servise. Na taj način, nakon autorizacije, administrator sustava ovisno o razini za koju je ovlašten može kroz MS Internet Explorer pregledavati rezultate ispita, kreirati nova pitanja, parametrirati ispite, ažurirati podatke o korisnicima i grupama korisnika, itd.

S druge strane klijentska aplikacija koja je razvijena u Macromedia Flash tehnologiji, primjenom XML-a dobiva ispitne parametre za pojedinog korisnika te rezultate ponovo prosljeđuje serveru za vrijeme trajanja ispita i po njegovom završetku.

Ovisno o broju korisnika koji će sustav koristiti moguće ga je instalirati na jedno računalo, ili pak koristiti infrastrukturu web farme s distribuiranim dijelovima serverske aplikacije na nekoliko računala.

Administracijsko sučelje

Administracijsko sučelje izvedeno je kao Internet aplikacija tako da ju je moguće pokrenuti s bilo kojeg računala koje ima dostup Internetu i izvoditi kompletno administriranje kroz MS Internet Explorer.

Na takav način osigurano je da se jednom postavljena serverska aplikacija može koristiti za različite vrste testiranja koje provode različiti korisnici, neovisno jedan od drugoga.

Također, neki korisnici mogu sustav koristiti na način da mu direktno pristupaju upisom korisničkih podataka dok će istovremeno korisnici iz neke druge organizacije koristiti sustav unutar e-learninga za testiranje usvojenog znanja nakon pojedinih nastavnih cjelina.

Broj korisnika koji u istom trenutku mogu koristiti sustav kao i drugi egzaktni tehnički podaci dostupni su u posljednjem poglavlju.

myQtest02

 

Korisničko sučelje

Klijentsko sučelje sustava myQtest izrađeno je korištenjem Macromedia Flash tehnologije. Svojom brzinom rada i intuitivnošću osigurava korisnicima jednostavno korištenje sustava bez potrebe postojanja neke posebne ispitne infrastrukture na klijentskom računalu.

Budući da se radi o Internet aplikaciji dovoljno je imati instaliran operacijski sustav MS Windows i Macromedia Flash Player 7.0. Sučelje ispita otvara se preko čitavog ekrana a potrebna minimalna razlučivost je 1024×768. Sve komande dostupne preko tipkovnice kao i desna tipka miša su za vrijeme ispita nedostupne.

myQtest03

Kontakt: myqtest@algebra.hr

Više informacija i demo (na engleskom jeziku): http://www.myqtest.com/