Sadržaj je bitan. On čini živo tkivo sustava koji proizvode za digitalno učenje na tržištu diferencira prema kvaliteti.

piramida sustava za digitalno učenje

elearninglms

 

Izvor: Sun Trust Eqiutable Securities

Prilikom izrade sadržaja, razvojni tim Algebre vodi se slijedećim pretpostavkama:

Dizajn obrazovnog sadržaja je fokusiran na potrebu korisnika da primjeni vještine kako bi riješio problem iz stvarnog života. Obrazovni cilj digitalnog sadržaja je održati zdravu ravnotežu između tradicionalnih, nastavnički centriranih i učenički centriranih učenja. Učenički centrirano učenje fokusirano je na pripremanju učenika da rješava probleme u nejasnim, novonastalim situacijama. Iako, učenik nije nikada prepušten sam sebi jer ima mogućnost komunikacije s mentorom i drugim polaznicima.

Ponuda sadržaja

Algebra je u mogućnosti ponuditi tri rješenja koja će zadovoljiti specifične zahtjeve tržišta.

  • Algebra e- seminari:
    Izbor postojećih provjerenih modula za učenje razvijenih od strane Algebra razvojnog tima.
  • Prilagođeni seminari vanjskih dobavljača: 
    Ukoliko imate specifične zahtjeve, a na tržištu postoje gotovi moduli koji zadovoljavaju vaše potrebe, mi ćemo ih za Vas pripremiti i prilagoditi.
  • Razvoj sadržaja prema specifikacijama naručitelja: 
    Za vrlo specifične zahtjeve Algebra nudi mogućnost razvoja sadržaja po narudžbi, za razne vrste korporativne edukacije.