VLE – virtual learning environment (LMS – Learning management system) – softver koji upravlja svim elementima digitalnog učenja, pruža informacije o tijeku procesa nastave i omogućuje komunikaciju među korisnicma

Blended learning -kombinacija klasične nastave i e-learninga

SCORM – Sharable Content Object Reference Model – skup specifikacija usvojenih iz različitih izvora koja pruža sveobuhvatno rješenje za digitalno učenje i omogućuje interaktivnost, pristupnost i višekratno korištenje sadržaja za učenje

AICC – Aviation Industry CBT Committee – međunarodna udruga edukacijskih ustanova koje nastavni proces baziraju na tehnologiji. Ujedno i standard e-learninga.

CBT – Computer Based Training – učenje pomoću računala

WBT – Web based training – e-learning se bazira na Internet i sve pogodnosti koje iz toga proizlaze (individualnost pristupa, velik broj polaznika, geografska neovisnost.)

Ulazno testiranje – postupak inicijalnog testiranja polaznika digitalnog učenja radi stjecanja uvida u predznanje pojedinca i prilagođenje ulaznog stupnja

Izlazno testiranje – postupak zaključnog testiranja polaznika digitalnog učenja radi komparacije ulaznog i izlaznog znanja