Znanje kao ključni dio aktive poduzeća postaje dominantna konkurentska prednost i glavni adut uspješnog poslovanja, međutim izloženo je riziku brzog zastarijevanja. Strateška inicijativa uspješnog poduzeća usmjerena je prema efikasnoj, permanentnoj edukaciji zaposlenih. Ona omogućuje zadržavanje konkurentskih prednosti i zauzimanje boljih tržišnih pozicija.

Koliko je vaše poduzeće u proteklom ciklusu ulagalo u edukaciju? Kakvi su vaši zahtjevi, potrebe za edukacijom? Prema kojem kriteriju odabirete model edukacije?

Imajući u vidu prethodno izložene činjenice, Algebra razvija i implementira interaktivni sustav za učenje prilagođen izuzetno visokim zahtjevima suvremenog poslovnog okruženja. Nakon provedenih istraživanja, dobivene rezultate smo objedinili u specifičnom modelu učenja koji je detaljno opisan u nastavku.

Projekcija idealnog oblika korporativne edukacije:

Zaposlenici:

 • ne moraju napuštati svoje radno mjesto, u smislu smanjenja troškova putovanja, gubitka vremena, neizbježnih oportunitetnih troškova…
 • kroz nastavu uče samostalno rješavati probleme na koje će naići u stvarnosti
 • moraju biti u mogućnosti kroz proces nastave međusobno surađivati, da bi pospješili učenje, motiviranost, te kroz timski pristup postigli bolje rezultate

Edukacija:

 • obuhvaća sve razine poduzeća – raspon znanja i vještina koje se uče je vrlo velik
 • mora što vjernije simulirati stvarne situacije da bi bila zanimljiva i poticajna
 • treba biti maksimalno individualizirana i prilagođena, jer niti jedan polaznik nije isti, niti se priprema za iste zadatke
 • mora imati pouzdan sustav ulaznog i izlaznog testiranja
 • mora biti prilagodljiva, lako nadogradiva i raznolika

Manager:

 • ima stalni i kvalitetni uvid u procese edukacije i sadržaj nastave
 • ima pouzdan sustav nadzora i kontrole procesa, mjerenja napretka i postignuća prema različitim kriterijima (individualno/grupno)

Da bismo uspješno izašli u susret svim izazovima i riješili ovu jednadžbu s deset nepoznanica primijenili smo sustav učenja gdje je stavljen naglasak na maksimalnu iskoristivost učenja pomoću računala. Ovakav sustav nazivamo digitalno učenje.

Što je digitalno učenje?

Digitalno učenje često se zove još i e-učenje ili e-learning. Otkrit ćemo Vam što se krije iza slova ‘e’ da bismo na najkraći mogući način objasnili pojam koji se samo na prvi pogled čini jednostavnim.

 • Enterprise learning: jer je ukupna edukacija zaposlenih važna za cijelo poduzeće.
 • Electronic learning: jer je osnovni medij učenja računalo, uz sve pogodnosti Interneta, intraneta, baza podataka i aplikacija koje čine taj sustav lakim za korištenje i upravljanje
 • Everywhere learning: jer učenik nije vezan za određeno mjesto, a nastavu može pratiti sa bilo kojeg mjesta gdje postoji računalo, Internet…

Mi bismo ipak za kraj stopili ove atraktivne i zvučne pojmove u jedan koji prožima ostale i najbolje oslikava bit sustava: Experience learning: jer sustav…

 • tretira polaznika kao rješavača problema
 • prikazuje simulirane, stvarne situacije, čineći edukaciju poticajnom i interaktivnom
 • omogućava polazniku smislenu procjenu znanja i testiranje (ulazno i izlazno)
 • omogućava polazniku da dobije pravovremenu pomoć mentora
 • dopušta polaznicima da surađuju međusobno i sa stručnjacima prati korisnikov napredak i njegova dostignuća

Digitalno učenje karakteriziraju i slijedeća svojstva

 1. edukacija je efikasna, dakle uz minimalno utrošeno vrijeme postiže se maksimalni učinak
 2. efektivna, postići učinak od kojeg će poduzeće i zaposlenici imati mjerljive koristi
 3. troškovi provedbe edukacije se mogu smanjiti i do 40%, a vrijeme izobrazbe i do 60% u donosu na klasičnu nastavu
 4. razina znanja nakon edukacije mora biti veća ili barem jednaka alternativnom klasičnom učenju u učionici.