Ukratko

Učenje vođeno (Rich media):

  • glasom
  • slikom
  • animacijom

Potpuni nadzor nad procesom učenja

  • Evidencija pojedinačnih i grupnih rezultata
  • Ulazno i izlazno testiranje = Mjerenje napretka
  • Forum, kontakt s mentorom, diskusija

Priča iz DigitalThinka

Izazov

Kao što je to slučaj kod mnogih IT organizacija, odjel informatičkih tehnologija Okruga Los Angeles iz Kalifornije (ITS) želio je razviti nove Internet aplikacije. Krajnji cilj je u stvari bio da se poveća kvaliteta usluge prema svim građanima Los Angelesa. Da bi se ovi ciljevi postigli bilo je potrebno odgovarajuće odjele kvalitetno educirati. Implementacija edukacije morala je biti brza, efikasna i odmah primjenjiva. To se moglo postići samo upotrebom najnovijih tehnologija u učenju.

Rješenje

Oformljena je ‘Tehnološka Akademija’ (Technology Academy) koja bi tu inicijativu implementirala u organizaciju. Zasnivala se na sustavu DIGITALNOG UČENJA koji je razvio DigitalThink. Područja edukacije obuhvaćala su znanja iz Visual Basica, SQL Servera, HTML-a, JavaScripta itd. Pred polaznike je postavljen cilj koji tražio prolaznost od 85% u periodu edukacije od 90 dana.
Razvoj sadržaja za DIGITALNO UČENJE tekao je brzo i unutar dva mjeseca pilot projekt je bio spreman.

Rezultati

U prvih devet mjeseci pripreme gotovo 100 zaposlenih pohađalo je preko 300 seminara. Prolaznost je bila 99.1%. Polaznici su seminare ocijenili kao izuzetne, kao glavne razloge ponovnog vraćanja učenju naveli su prikladnost aplikacije i kvalitetu sadržaja.
Uprava okruga Los Angeles bila je oduševljena jer je DIGITALNO UČENJE omogućio zaposlenicima da provedu manje vremena izvan radnog mjesta i što su se smanjili troškovi putovanja. “Ovi seminari bazirani na Internetu, kojima su naši zaposleni mogli pristupiti putem običnih Internet pretraživača, s posla i od kuće, povećali su vještine i znanja naših zaposlenih, njihov moral i produktivnost”, rekao je Hai Nguyen, administrator ITS-ove ‘Tehnološke Akademije’.

Menadžment ITS-a u svakom trenutku mora znati koji su zaposlenici bili educirani u određenim vještinama kako bi mogli donijeti odluke optimalne za zahtjeve njihovih projekata. Sustav digitalnog učenja DigitalThinka omogućio je prikazivanje svih mogućih izvješća koji su bili vremenski organizirani. na taj način mogao se pratiti napredak svakog pojedinog polaznika, koji se mjerio varijablama poput: ‘stupanj završenosti seminara’ ili ‘Ostvaren broj bodova na testu’. Ovi mjerljivi rezultati omogućili su vrijednu povratnu vezu u smislu povrata uloženog u edukaciju zaposlenih
DigitalThink je danas dio korporacije Convergys.