Algebrin e-learning model

 

Proizvodi vezani uz digitalno učenje

 

Usluge vezane uz digitalno učenje

Reference u segmentu digitalnog učenja

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – implementacija sustava za digitalno učenje
 • Prva riječka hrvatska gimnazija – edukacija nastavnika za primjenu digitalnog učenja
 • Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod – izrada digitalnih sadržaja za pet novih kurikuluma, edukacija nastavnika za primjenu digitalnog učenja
 • Gimnazija Nova Gradiška – edukacija nastavnika za primjenu digitalnog učenja
 • Allianz Zagreb – implementacija i održavanje sustava za digitalno učenje , razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja (35 e-seminara)
 • Zagrebačka banka – Implementacija rješenja za digitalno učenje, edukacija stručnjaka za razvoj sadržaja / stručnjaka za predmetna područja, razvoj sadržaja po narudžbi (15 e-seminara)
 • Ministarstvo financija Republike Slovenije – CEF (7 e-seminara na 3 jezika)
 • Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske – eSpis (5 e-seminara)
 • HT – Implementacija Algebrinih ECDL seminara na infrastrukturi naručitelja, Edukacija autora za razvoj e-seminara, razvoj e-seminara po narudžbi (14 e-seminara)
 • Carnet, HAKOM – razvoj ECDL sadržaja za Office 2013, Google alate, Adobe Connect i Android (11 e-seminara)
 • Hrvatska poštanska banka – implementacija platforme za digitalno učenje, bazirane na Microsoft tehnologijama, razvoj e-seminara, edukacija stručnjaka za razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja
 • MUP – implementacija platforme za digitalno učenje bazirane na Microsoft tehnologijama, edukacija stručnjaka za razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja
 • KBC Zagreb – implementacija platforme za digitalno učenje, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja
 • Erste banka – implementacija platforme za digitalno učenje, edukacija autora za razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja
 • Profil International – produkcija digitalnih sadržaja kao dodatak udžbenicima za osnovnu školu
 • Tisak, IGH, HPB – 800 polaznika educiranih kroz Algebrine ECDL e-seminare
 • HAK multimedija – multimedijalni CD s digitalnim obrazovnim sadržajima, koristi se u 240 autoškola
 • i mnogi drugi…